felt-base nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

felt-base nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm felt-base giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của felt-base.

Từ điển Anh Việt

  • felt-base

    * danh từ

    lớp lót nỉ; lớp lót các tông ép nhựa