feckful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

feckful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm feckful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của feckful.

Từ điển Anh Việt

  • feckful

    * tính từ

    có hiệu lực; mạnh mẽ

    giàu có; nhiều tiền