fauteuil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fauteuil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fauteuil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fauteuil.

Từ điển Anh Việt

 • fauteuil

  /'foutə:i/

  * danh từ

  ghế bành

  ghế hạng nhất (trước sân khấu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fauteuil

  an upholstered armchair