fasciole nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fasciole nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fasciole giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fasciole.

Từ điển Anh Việt

  • fasciole

    * danh từ

    dải lông rung