fascial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fascial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fascial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fascial.

Từ điển Anh Việt

  • fascial

    * tính từ

    xem fascia chỉ thuộc về