farouk i nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

farouk i nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm farouk i giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của farouk i.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • farouk i

    king of Egypt who in 1952 was ousted by a military coup d'etat (1920-1965)

    Synonyms: Faruk I

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).