fargo nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fargo nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fargo giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fargo.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fargo

    largest city in North Dakota; located in eastern North Dakota on the Red river

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).