far-gone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

far-gone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm far-gone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của far-gone.

Từ điển Anh Việt

 • far-gone

  /'fɑ:'gɔn/

  * tính từ

  quá mức, quá thể, quá xá

  rất nặng, trầm trọng (bệnh)

  say mèm, say luý tuý

  đìa ra, ngập đầu (nợ)

  quá si mê (yêu đương)