fantasia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fantasia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fantasia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fantasia.

Từ điển Anh Việt

  • fantasia

    /fæn'teizjə/

    * danh từ

    (âm nhạc) khúc phóng túng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • fantasia

    a musical composition of a free form usually incorporating several familiar themes