fan-mail nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fan-mail nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fan-mail giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fan-mail.

Từ điển Anh Việt

  • fan-mail

    * danh từ

    thư của người hâm mộ

    thư viết trên quạt