faluns nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

faluns nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm faluns giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của faluns.

Từ điển Anh Việt

  • faluns

    * danh từ

    (địa chất) đất vỏ sò