fahlband nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fahlband nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fahlband giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fahlband.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • fahlband

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    fanban