faena nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

faena nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm faena giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của faena.

Từ điển Anh Việt

  • faena

    * danh từ

    giai đoạn cuối trận đấu bò trong đó người đấu một mình giết con bò