fadeless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fadeless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fadeless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fadeless.

Từ điển Anh Việt

  • fadeless

    /'feidlis/

    * tính từ

    không bay, không phai (màu)

    không phai nhạt, không bao giờ lu mờ