expectational nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expectational nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expectational giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expectational.

Từ điển Anh Việt

  • expectational

    xem expectation