eurobond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eurobond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eurobond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eurobond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • eurobond

    * kinh tế

    trái khoán (đôla) châu Âu

    trái khoán Châu Âu