euglenid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

euglenid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm euglenid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của euglenid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • euglenid

    Similar:

    euglenoid: marine and freshwater green or colorless flagellate organism

    Synonyms: euglenophyte

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).