euchroic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

euchroic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm euchroic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của euchroic.

Từ điển Anh Việt

  • euchroic

    * tính từ

    thuộc hệ sắc tố bình thường