eucalytus stellulata nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eucalytus stellulata nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eucalytus stellulata giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eucalytus stellulata.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • eucalytus stellulata

    Similar:

    black mallee: a small mallee with rough dark-colored bark toward the butt; yields a red eucalyptus kino gum

    Synonyms: black sally, black gum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).