euafrica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

euafrica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm euafrica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của euafrica.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • euafrica

    * kinh tế

    Cộng đồng châu Phi