etacism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

etacism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm etacism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của etacism.

Từ điển Anh Việt

  • etacism

    /'eitəsiʤm/

    * danh từ

    lối phát âm của chữ eta theo kiểu Anh)