epp (enhanced par811el port) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

epp (enhanced par811el port) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm epp (enhanced par811el port) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của epp (enhanced par811el port).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • epp (enhanced par811el port)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cổng song song nâng cao