enjoiner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

enjoiner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm enjoiner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của enjoiner.

Từ điển Anh Việt

  • enjoiner

    xem enjoin