endocarpoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

endocarpoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm endocarpoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của endocarpoid.

Từ điển Anh Việt

  • endocarpoid

    * tính từ

    có vỏ quả trong