elisabethville nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

elisabethville nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm elisabethville giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của elisabethville.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • elisabethville

    Similar:

    lubumbashi: a city in southeastern Congo near the border with Zambia; a copper mining center; former name (until 1966) was Elisabethville

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).