eliquate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eliquate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eliquate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eliquate.

Từ điển Anh Việt

 • eliquate

  * ngoại động từ

  (kỹ thuật) tách lỏng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • eliquate

  * kỹ thuật

  ép tan ra

  làm hở

  làm rò

  tách lỏng

  hóa học & vật liệu:

  tách nóng chảy