electron-lattice interactions nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

electron-lattice interactions nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm electron-lattice interactions giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của electron-lattice interactions.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • electron-lattice interactions

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tương tác electron-mạng