eighteens nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

eighteens nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm eighteens giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của eighteens.

Từ điển Anh Việt

  • eighteens

    * danh từ số ít

    quyển sách theo khổ phần 18 tờ giấy lớn