ehadhamen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ehadhamen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ehadhamen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ehadhamen.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ehadhamen

    city in Tunisia

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).