edirne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

edirne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm edirne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của edirne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • edirne

    a city in northwestern Turkey; a Thracian town that was rebuilt and renamed by the Roman Emperor Hadrian

    Synonyms: Adrianople, Adrianopolis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).