e-office nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

e-office nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm e-office giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của e-office.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • e-office

    * kinh tế

    văn phòng điện tử