ducket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ducket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ducket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ducket.

Từ điển Anh Việt

  • ducket

    /'dʌkit/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thẻ nghiệp đoàn