drugstore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drugstore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drugstore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drugstore.

Từ điển Anh Việt

  • drugstore

    /'drʌgstɔ:/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hiệu thuốc, cửa hàng dược phẩm (có bán nhiều hàng linh tinh khác)

Từ điển Anh Anh - Wordnet