drip-tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

drip-tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm drip-tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của drip-tray.

Từ điển Anh Việt

  • drip-tray

    * danh từ

    khay hứng nước nhỏ giọt