dragonish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dragonish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dragonish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dragonish.

Từ điển Anh Việt

  • dragonish

    * tính từ

    giống như rồng