double-bedded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

double-bedded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm double-bedded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của double-bedded.

Từ điển Anh Việt

 • double-bedded

  /'dʌbl,bedid/

  * tính từ

  có kê hai giường; có giường đôi (buồng ngủ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • double-bedded

  having a double bed

  a double-bedded room