dosispinal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dosispinal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dosispinal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dosispinal.

Từ điển Anh Việt

  • dosispinal

    * tính từ

    thuộc lưng-tủy sống