dorsicornu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dorsicornu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dorsicornu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dorsicornu.

Từ điển Anh Việt

  • dorsicornu

    * danh từ

    sừng sau (não tủy)