doronicum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doronicum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doronicum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doronicum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • doronicum

    genus of Eurasian perennial tuberous or rhizomatous herbs: leopard's bane

    Synonyms: genus Doronicum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).