dolly-tub nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dolly-tub nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dolly-tub giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dolly-tub.

Từ điển Anh Việt

  • dolly-tub

    /'dɔlitʌb/

    * danh từ

    chậu giặt, chậu rửa quặng