dolly-bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dolly-bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dolly-bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dolly-bird.

Từ điển Anh Việt

  • dolly-bird

    * danh từ

    cô gái xinh xắn nhưng kém thông minh