dolly-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dolly-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dolly-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dolly-bag.

Từ điển Anh Việt

  • dolly-bag

    /'dɔlibæg/

    * danh từ

    túi xách nhỏ (của phụ nữ)