dodgems nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dodgems nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dodgems giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dodgems.

Từ điển Anh Việt

  • dodgems

    * danh từ

    trò chơi điều khiển xe ôtô trong hội chợ