dispersity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dispersity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dispersity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dispersity.

Từ điển Anh Việt

 • dispersity

  * danh từ

  tính phát tán; độ phát tán

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dispersity

  * kinh tế

  độ phân tán

  tính phân tán

  * kỹ thuật

  độ phân tán

  tán xạ

  điện lạnh:

  độ tản mạn