dills nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dills nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dills giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dills.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dills

    * kinh tế

    dưa chuột ướp muối thìa là