dibucaine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dibucaine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dibucaine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dibucaine.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dibucaine

    a local anesthetic that is administered by injection

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).