destinezete nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

destinezete nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm destinezete giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của destinezete.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • destinezete

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    đelinezit