desludging nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

desludging nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm desludging giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của desludging.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • desludging

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    tách bùn