desistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

desistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm desistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của desistance.

Từ điển Anh Việt

  • desistance

    * danh từ

    cũng desistence

    xem desist