deplenish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deplenish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deplenish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deplenish.

Từ điển Anh Việt

  • deplenish

    /di'pleniʃ/

    * ngoại động từ

    đổ ra hết, dốc sạch, trút hết ra; dọn sạch đi